Menu Tìm kiếm

Bảng giá hosting

Web Hosting là nơi lưu trữ dữ liệu trang Web như thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet. Web Hosting đồng thời là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Nói một cách đơn giản, Web Hosting tương đương với trụ sở làm việc hay văn phòng giao dịch của một doanh nghiệp. Khi bạn thuê một Web Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê văn phòng trong một tòa nhà để làm việc
Gói Bán chuyên
83.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 1 Gb

Băng thông/ Tháng : 50GB

FTP Account : 3

MySQL : 3

Domains : 2

Subdomain : 10

Addon domains : 10

Alias/Park Domain : 0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói Chuyên Nghiệp
150.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 2 GB

Băng thông/ Tháng : 150GB

FTP Account : 3

MySQL : 3

Domains : 2

Subdomain : 10

Addon domains : 10

Alias/Park Domain : 0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói doanh nghiệp
210.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 4GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 10

MySQL : 10

Domains : 10

Subdomain : 10

Addon domains : 10

Alias/Park Domain : 0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói thương mại điện tử
350.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 6GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 30

MySQL : 15

Domains : 30

Subdomain : 30

Addon domains : 30

Alias/Park Domain : 0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

  • /uploads/images/partner/logo-1-.png
  • /uploads/images/partner/logo-2-.png
  • /uploads/images/partner/logo.png
  • /uploads/images/partner/noi-that-zen-house.jpg
  • /uploads/images/partner/water.png
0965 763 389