Menu Tìm kiếm

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền gọi theo cách đơn giản là tên của một website. Nếu một doanh nghiệp cần có tên thì một website cũng vậy, nó cũng cần có tên gọi. Tên miền nhằm đơn giản hóa việc “gọi” về một website để xem nội dung trên website đó. Tên miền được cung cấp duy nhất cho mỗi website và ai đăng ký trước sẽ được sở hữu.Nếu không có tên miền thì người sử dụng sẽ khó nhớ nổi website của bạn, còn mạng máy tính sẽ hiểu theo địa chỉ IP. Do đó, đăng kí tên miền cho website là việc cần phải làm và làm càng sớm càng tốt.
 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .ac.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  2 .health.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  3 .pro.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  4 .name.vn 40.000đ 40.000đ Miễn phí
  5 .biz.vn 300.000đ 350.000đ Miễn phí
  6 .edu.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  7 .gov.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  8 .info.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  9 .org.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  10 .net.vn 300.000đ 350.000đ Miễn phí
  11 .com.vn 290.000đ 340.000đ Miễn phí
  12 .vn 330.000đ 500.000đ Miễn phí
 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .org 299.000đ 200000
  2 .net 299.000đ 200000
  3 .com 299.000đ 200000
 • /uploads/images/partner/logo-1-.png
 • /uploads/images/partner/logo-2-.png
 • /uploads/images/partner/logo.png
 • /uploads/images/partner/noi-that-zen-house.jpg
 • /uploads/images/partner/water.png
0965 763 389